Comitè científic

El comitè científic està format per eminències en el camp de la ciència, les quals donen el seu suport tècnic per tal de desenvolupar totes les accions de forma rigorosa i amb l’estricte detall tècnic que requereix en l’àmbit històric, documental, artístic, etc.