Cinidi

La seva importància deriva del fet de ser el primer bisbe de Vic del qual tenim notícies històriques documentades. Cinidi va participar el 6 de novembre de 516 en el Concili Provincial Tarraconense celebrat a Tarragona, i mesos més tard, el 8 de juny del 517, en un altre Concili Provincial de la Tarraconense, celebrat a la catedral de Girona.

Va aplicar les reformes del clergat i de la litúrgia, sorgides del Concili Nacional d’Agde (506), convocat per Cesari d’Arles. En signar les actes, Cinidi ofereix la primera notícia de l’existència del bisbat d’Ausona, que té la seu a la ciutat visigòtica d’aquest nom, la qual en la restauració del segle IX començarà a ser coneguda com a Vicus Ausonae, d’on deriva el nom de Vic.

 

El novembre de 2016, el bisbat de Vic celebrarà els 1.500 anys de la notícia del primer bisbe conegut de Vic.