El perquè d'Episcopus

Motivacions:

A tot el món, i sobretot a Catalunya, hom experimenta un creixent interès cultural, especialment per la història i la cultura catalanes. No obstant això, i en contrapartida, s’està vivint un seriós procés de secularització que tendeix a esborrar les arrels cristianes de la societat. Aquesta realitat provoca que les noves generacions no utilitzin els valors i les referències cristianes, que han construït Europa tal com la coneixem: els falten uns referents per a comprendre la pròpia realitat.

Partint d’aquesta realitat i aprofitant que del 2015 al 2018 el bisbat de Vic commemora quatre efemèrides de gran rellevància, es presenta una oportunitat única per a donar a conèixer l’exemple de vida d’aquests quatre bisbes, les seves accions pastorals i socials, la seva gran implicació i les aportacions a la societat del seu temps, així com llur compromís d’estendre el ric patrimoni historicoartístic de l’Església. 

Tots aquests elements, degudament explicats, han de funcionar com a engranatge clau per a enriquir l’acció religiosa en la societat catalana i alhora per a potenciar el territori de la diòcesi de Vic com a zona d’interès cultural i històric.

 

Objectius:

El Projecte Episcopus és ambiciós i ideat amb una visió a llarg termini. Pretén convocar tant a nivell nacional com internacional institucions, persones, associacions, comunitats i la societat en general amb tres objectius clau:

COMMEMORAR

les quatre efemèrides: destacar les obres d’aquests insignes prelats que han marcat el transcurs de la vida i la història de la nostra diòcesi i de Catalunya i posar a l’abast de la societat els valors i les accions que els donen rellevància.

INTERPEL·LAR

la societat partint dels valors cristians: a través de canals i accions innovadors, diferents dels habituals utilitzats per l’Església, es pretén de fer arribar a la societat en general els valors cristians amb l’objectiu que actuïn com a motor per a donar sentit a la vida de tantes persones d’avui en recerca.

POTENCIAR

l’arquitectura i la cultura religioses del territori diocesà de Vic: millorar i recuperar alguns edificis històrics relacionats amb el quatre bisbes i que es troben en el territori de la diòcesi.

En definitiva, es pretén deixar un llegat en la història de la diòcesi a nivell cultural, arquitectònic, religiós i social tal com ho van fer en el seu temps els bisbes Cinidi, Oliba, Veyan i Mola, i Torras i Bages. El projecte Episcopus hauria de deixar una profunda petjada en la diòcesi i, per extensió, també en la societat catalana.