Destinataris

L’amplitud del projecte Episcopus permet de fer arribar el seu contingut a públics molt diversos. No solament es pretén treballar amb persones directament relacionades amb la pràctica cristiana, sinó també amb tota la societat, passant també per les diverses comunitats, entitats i organismes que tenen directament o indirectament relació amb la diòcesi de Vic. En aquest sentit, podem parlar de missatges i accions adreçades a:

1. COMUNITATS RELIGIOSES I PARRÒQUIES i creients, així com entitats específicament creades per a l’ajuda dels més necessitats (Càritas...).

2. INSTITUCIONS I ORGANISMES OFICIALS de tots els àmbits.

3. AJUNTAMENTS de cadascun dels municipis que conformen la diòcesi, com també de tots els que s’estenen arreu del territori català.

4. MITJANS DE COMUNICACIÓ tant especialitzats com genèrics en tots els formats possibles: diaris, agències de notícies, revistes, portals digitals, portals web, blogs, etc.

5. CENTRES EDUCATIUSuniversitaris, centres de formació professional...

6. ENTITATS I ASSOCIACIONS sense ànim de lucre (associacions de teatre, esplais de jovent, centres excursionistes, etc.).

7. PERSONATGES CONEGUTS i mediàtics que actuïn com a prescriptors o promotors del projecte.

8. PROFESSIONALS de sectors concrets, tals com historiadors, poetes o músics. 

9. TOTS ELS PÚBLICS