Bisbat de Vic

Situat al bell mig de Catalunya, el bisbat de Vic comprèn la part sud del Ripollès, Osona, el Bages, Moianès, bona part de l’Anoia, i municipis de la Selva, Berguedà i Vallès Oriental; el seu territori està en gran part a la província de Barcelona i en part també a la de Girona.

 

DADES DEL BISBAT DE VIC

Habitants 452.776
Parròquies 252
Esglésies / Capelles 474
Santuaris 39
Catedral 1
Bisbe 1
Preveres 178
Comunitats religioses 78

 

Els orígens del bisbat es remunten al final de l’època romana i principis de la visigòtica. a primera vegada que consta l’existència del bisbat de Vic o Ausona és l’any 516, quan Cinidi, primer bisbe que coneixem, va assistir a un concili provincial celebrat a Tarragona el 6 de novembre del dit any, presidit pel metropolità Joan.

L’any 693, el bisbe Guisfred va assistir al XVI Concili de Toledo. Durant els anys 713-879 es va patir la invasió àrab i el país va quedar destruït. La restauració definitiva de la diòcesi tingué lloc l’any 886, quedant sufragània de Narbona fi ns a la restauració de la metropolitana de Tarragona, a principis del segle XII.

En el transcurs dels segles hi ha hagut canvis en la delimitació del territori diocesà. El primer, l’any 1154, quan varen desmembrar-se algunes parròquies que passaren a Tarragona. La segona gran ruptura tingué lloc en 1594, quan fou creat el bisbat de Solsona. L’any 1874 el monestir de Montserrat i les parròquies de Marganell i Monistrol foren incorporades a la del districte de Barcelona.

Finalment, l’any 1957, en virtut del decret de nous límits territorials, les parròquies d’aquest districte que pertanyien a la província de Lleida i, a més, Súria i Balsareny, passaren a Solsona, i les de la província de Tarragona, a l’arquebisbat de Tarragona. En compensació, vuit parròquies del districte de Barcelona i sis de Girona quedaren incorporades a Vic.

 

MONS. ROMÀ CASANOVA

Mns. Romà Casanova

Actualment, el bisbe titular de la diòcesi és Mons. Romà Casanova i Casanova.

Va néixer el dia 29 d’agost de 1956 a Deltebre (Baix Ebre), bisbat de Tortosa. Cursà els estudis de teologia al Seminari de Tortosa.

Fou ordenat prevere el 17 de maig de 1981. Completà la formació eclesiàstica amb la llicenciatura en teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya.

El dia 13 de juny del 2003 va ser nomenat bisbe de Vic pel sant pare Joan Pau II. Rebé l’ordenació episcopal a la catedral de Vic el dia 14 de setembre del 2003. Aquell mateix dia prengué possessió canònica de la seu de Vic i inicià el seu ministeri episcopal.

És delegat de la Conferència Episcopal Tarraconense per a les relacions amb els Religiosos. És també membre de la Comissió Episcopal de Litúrgia i de la Comissió Episcopal de Relacions Interconfessionals de la Conferència Episcopal Espanyola.