Àmbits d'actuació

La riquesa de l’acció pastoral dels prelats commemorats fa possible pensar una acció integral, representativa de les diferents dimensions de l’acció eclesial. En aquest sentit, es despleguen quatre principals àmbits d’actuació:

Àmbit històric i cultural:

La cultura és la base de qualsevol societat, mentre que la historia és la que ens acompanya a l’hora de forjar-la. De la història se n’aprèn, de la cultura se’n viu amb il·lusió. És així com resulta vital recordar la història d’aquests bisbes, rellevants cadascun per diferents motius en la seva època, per tal de fer viva en la societat actual la seva manera d’implicar-se en la del seu temps i haver sabut donar resposta als reptes que van haver d’afrontar. Aquests bisbes, més enllà de la seva missió cristiana, han forjat una forma de fer en la història de Catalunya que sens dubte no podem obviar.

Àmbit arquitectònic:

L’afany constructor i repoblador d’Oliba i la vocació de Veyan de rehabilitar l’edifici més emblemàtic de la ciutat de Vic són dos exemples de la importància de deixar un llegat arquitectònic a la diòcesi: catedral, ermites, santuaris, capelles, campanars, cases parroquials... Per això en aquest projecte es preveuen algunes accions que permetin la rehabilitació d’alguns d’aquests importants edificis històrics del bisbat de Vic.

Àmbit literari:

Tots quatre bisbes deixen en el seu llegat diversos textos i escrits que enriqueixen el pensament i la historia literària de Catalunya: cartes pastorals, llibres, sermons, poemes, epígrafs... entre molts altres textos que configuren tot un ric patrimoni literari. Per això, es creu vital treballar per tal de difondre’l en diversos formats i a través de diversos canals.

Àmbit social:

Quelcom que caracteritza aquests bisbes és llur proximitat a la societat del seu moment: van escoltar, van ajudar i van actuar. Són personatges abocats als seus conciutadans, i cal per això recuperar aquesta manera de fer per tal d’aportar-la a la societat que avui ens envolta. Tots ells van tenir una gran sensibilitat per les qüestions socials, emprenent o animant a emprendre, diferents projectes socials. La caritat és un eix de l’acció de tot bisbe. Fer memòria d’aquests bisbes implica entomar els reptes socials d’avui.