Pla estratègic de comunicació

Comunicar per créixer... aquesta és la base per una bona estratègia comunicativa. Al llarg de tot el projecte es desplegarà tot un seguit de canals, accions i eines diferents per tal d’estendre el missatge al màxim de població possible. La qüestió és que se’n senti a parlar, que la gent se’n recordi, que sigui, en un moment o altre, motiu de conversa.

Marca Episcopus:

S’ha creat un logotip específic per a aquest projecte anomenat Episcopus. Es difondrà aquesta marca en totes les comunicacions que surtin des del bisbat de Vic, de manera que s’aconsegueixi la seva integració al llarg de tot el transcurs del projecte fins al 2018.

Dimensió digital:

Hi ha disponible un portal web www.episcopus.info, adherit al web del bisbat de Vic, on es detallen totes les activitats que es desenvolupen. També hi ha habilitat un canal de notícies en línia per a informar de les novetats del projecte arreu del territori i les rellevants a nivell mundial, on també es pengen fotografies de les activitats, enllaços directes a documentació, entre molta altra informació.

En el portal web es detallen de forma extensa la vida i acció dels quatre prelats, de manera que sigui una eina de futur de consulta i propagació de la seva acció pastoral; i se’n pugui donar a conèixer la vida i obra des d’un punt de vista planer i adequat a qualsevol lector interessat.

Pel que fa a les xarxes socials, hi ha disponible el canal a Facebook per així arribar a un públic diferent i amb molta més immediatesa que el web o els mitjans tradicionals.

www.episcopus.info
facebook/episcopus.bisbatdevic

Mitjans de comunicació:

Els mitjans de comunicació són essencials per al bon rumb del projecte, ja que actuen com a part de l’engranatge perquè el projecte sigui conegut arreu. Cal establir, doncs, amb ells una relació de proximitat i oferir-los aquells formats o accions que són favorables per a les publicacions. Sens dubte s’adequarà el missatge al mitjà concret al qual ens adrecem.

Es treballarà per aconseguir aparèixer en els mitjans de comunicació tant generalistes com especialitzats (premsa, TV, ràdio, portals digitals) i amb els diferents formats possibles: notícia, reportatge, etc. Interessant el treball que es realitzarà amb els mitjans de comunicació locals, que són els que ens ajudaran a acostar-nos de forma més ràpida a la ciutadania per explicar el projecte i les accions que fem. També es valorarà la possibilitat de realitzar anuncis en alguns mitjans.

Altres eines de comunicació

Es treballarà amb una gran quantitat de diferents mitjans de comunicació, adaptant cada moment a les necessitats puntuals del públic a qui va dirigit. Es destaquen:

- MUNTATGE D'AUDIOVISUALS
- GALERIA D'IMATGES
- MATERIAL PROMOCIONAL
- MITJANS DE COMUNICACIÓ DEL BISBAT: BOBV i FULL DIOCESÀ
- MATERIALS GRÀFICS A GRAN ESCALA
- ACTES PROTOCOL·LARIS I RELACIONS PÚBLIQUES
- COMUNICACIÓ A LES PARRÒQUIES
- NEWSLETTER- PUBLICACIONS LOCALS
- etc.