Pla estratègic de comunicació

Comunicar per créixer... aquesta és la base per una bona estratègia comunicativa. Al llarg de tot el projecte es desplegarà tot un seguit de canals, accions i eines diferents per tal d’estendre el missatge al màxim de població possible. La qüestió és que se’n senti a parlar, que la gent se’n recordi, que sigui, en un moment o altre, motiu de conversa.

Marca Episcopus:

S’ha creat un logotip específic per a aquest projecte anomenat Episcopus. Es difondrà aquesta marca en totes les comunicacions que surtin des del bisbat de Vic, de manera que s’aconsegueixi la seva integració al llarg de tot el transcurs del projecte fins al 2018. Així, doncs, haurà d’incloure’s en la documentació en paper (cartes, sobres, escrits, Full Diocesà, etc.) i també en tots els elements digitals (web, xarxes socials, etc.). Aquest nou logotip haurà d’utilitzar-se en tots i cadascun dels elements que conformen el dia a dia del bisbat i per totes les parròquies de la diòcesi.

Cal elaborar un Manual d’Imatge Corporativa i el seu corresponent manual d’ús. Per a fer-ne difusió i que tothom el pugui utilitzar correctament, es penjarà el logotip a la pàgina web i també se’n farà una comunicació ad hoc a totes les entitats relacionades.

Dimensió digital:

Renovació de la pàgina web del bisbat de Vic (www.bisbatvic.com), ja que l’actual està totalment desfasada en relació amb les noves tecnologies. Aprofitant tots aquests actes, seria important fer una neteja de cara a escala gràfica d’aquesta institució, a fi de modernitzar-la i acostar-la més a la societat actual, sense perdre la seva essència ni els seus orígens més tradicionals.

Així, doncs, es crearà un nou portal web per al bisbat de Vic i s’obrirà un portal adherit específic del projecte Episcopus. S’obrirà un canal de notícies en línia per a informar de les novetats del projecte arreu del territori i les rellevants a nivell mundial, es penjaran fotografies actuals de les instal·lacions, enllaços directes a documentació, base de dades dels arxiprestats i les parròquies, de les comunitats, detall dels serveis diocesans, història de la institució, horaris de les misses, etc.

En l’apartat específic del projecte Episcopus, s’ha de plasmar de forma extensa la vida i acció dels quatre prelats de manera que pugui ser una eina de futur de consulta i propagació de la seva acció pastoral; també s’hi penjaran tots els actes relacionats amb el projecte amb totes les accions paral·leles que se’n derivin, sempre amb l’objectiu de propiciar al màxim la participació de tothom.

Pel que fa a les xarxes socials, s’obriran els canals a Facebook, Twitter, Instagram (entre altres que es considerin oportuns) i se’n farà la publicació adient per a propiciar la difusió del projecte i obtenir el seu màxim ressò. Es convocaran concursos, endevinalles, etc. per a propiciar la participació i apropar el missatge d’Episcopus al públic en general.

www.episcopus.info
facebook/episcopus.bisbatdevic

Mitjans de comunicació:

Els mitjans de comunicació són essencials per al bon rumb del projecte, ja que actuen com a part de l’engranatge perquè el projecte sigui conegut arreu. Cal establir, doncs, amb ells una relació de proximitat i oferir-los aquells formats o accions que són favorables per a les publicacions.

Sens dubte s’adequarà el missatge al mitjà concret al qual ens adrecem.

Entre les principals accions destaquem:
- RODA DE PREMSA per a la presentació inicial del projecte amb el lliurament del dossier de premsa corresponent.
- ENVIAMENT de notes de premsa abans i després de cada acte.
- VISITA GUIADA a les instal·lacions de la catedral de Vic o qualsevol altre indret de la diòcesi que pugui ser interessant per visitar.
- S’HABILITARÀ A LA WEB un espai «Sala de premsa» amb informació detallada del projecte i documents gràfics que es poden utilitzar com a recurs per a les publicacions.
- ES FACILITARÀ EL CONTACTE DIRECTE per a concertar entrevistes o declaracions pertinents a esdeveniments concrets.
- Etcètera.

Es treballarà per aconseguir aparèixer en els mitjans de comunicació tant generalistes com especialitzats (premsa, TV, ràdio, portals digitals) i amb els diferents formats possibles: notícia, reportatge, etc. Interessant el treball que es realitzarà amb els mitjans de comunicació locals, que són els que ens ajudaran a acostar-nos de forma més ràpida a la ciutadania per explicar el projecte i les accions que fem. També es valorarà la possibilitat de realitzar anuncis en alguns mitjans.

Actes protocol·laris i de relacions públiques:

Tots els actes organitzats per Episcopus seran liderats per personalitats de diferents àmbits (religiós, polític, empresarial, cultural, etc.), alhora que també es podrà comptar amb la presència de personalitats mediàtiques en ocasions concretes per tal de poder donar un impacte mediàtic més elevat i que actuïn com a «padrins» d’Episcopus. Serà en cada cas que es valoraran les necessitats concretes i es farà el treball protocol·lari corresponent.

A més, Episcopus actuarà com a plataforma per a propiciar el networking entre les diverses institucions o persones que conformen la diòcesi de Vic, de manera que puguin sorgir noves iniciatives conjuntes amb alt valor afegit.

Difusió d'Episcopus a les parròquies

Les parròquies i tots els centres religiosos de la diòcesi són un canal directe per a fer arribar la informació d’Episcopus a tots els fidels. Per això es donarà especial importància a comunicar de forma periòdica a través de diferents canals, sobretot a través de jornades amb els arxiprestats, cartells, dossiers, fullets i altres elements comunicatius que puguin penjar-se als edificis religiosos, entre altres projectes que propiciïn la participació dels fidels en cada una de les accions.

Full diocesà

Publicació periòdica d’articles en el Full Diocesà per a comunicar de forma directa les novetats que es vagin produint amb motiu d’Episcopus. Val a dir que el Full que arriba a totes les parròquies de la diòcesi. Les publicacions es combinaran amb articles, reportatges, banners destacats i portades.

Comunicació permanent:

A tota la xarxa de públics que creem (esmentats en l’apartat de públics) els enviarem de forma periòdica una newsletter amb la informació de les principals novetats del projecte. Alhora que també els facilitarem l’opció per a participar i donar la seva opinió. Es donaran a conèixer totes les activitats que es desenvolupin a través dels diferents formats (vídeos, documents gràfics, presentacions, etc.), que també podran tenir a l’abast a la pàgina web.

Semblantment, treballarem de forma conjunta amb les edicions municipals dels ajuntaments, de manera que incloguin dins les seves publicacions les notícies rellevants del projecte que es duguin a terme en el municipi en concret.

Aquestes són algunes de les accions de comunicació previstes; però en funció de les necessitats que vagin sorgint es poden desenvolupar altres canals, eines i accions que donin resposta concreta a les peticions d’aquell moment.

Dimensió fotogràfica:

Les fotografies són un element imprescindible per a qualsevol esdeveniment. En aquest cas, es farà una sessió inicial de fotografies de les instal·lacions de la diòcesi de Vic i d’indrets característics per tal de poder-los utilitzar en la documentació, així com també es faran fotografies dels principals càrrecs de la institució.

Per altra banda, s’habilitarà una galeria d’imatges en la pàgina web Episcopus perquè tothom qui vulgui es pugui descarregar les fotografies realitzades durant cada un dels actes organitzats. En aquest cas, treballarem el posicionament d’aquestes fotografies en els principals cercadors d’internet; sempre, però, vetllant per la protecció de dades i la seguretat.

Dimensió gràfica i audiovisual:

Una imatge val més que mil paraules. Així, doncs, cal potenciar la utilització del muntatge de vídeos per a la presentació dels projectes i les biografies de cada un dels bisbes.

Tanmateix, qualsevol acte que es realitzi amb motiu d’Episcopus ha de venir acompanyat d’un seguit de materials gràfics com cartells, flyers, presentacions en power point o formats similars, etc., que tinguin una gràfica unitària basada amb la marca Episcopus. Plataformes gràfiques que han de servir per a explicar el nostre projecte al món. En aquest cas actuarem amb excés per tal de motivar l’interès de la gent i que no es quedi en el desconeixement per manca d’informació.

Treballarem també en els documents de comunicació ja existents i que funcionen, com és el cas del BOBV (repartit a totes les parròquies del bisbat, a tots els bisbats de Catalunya i a la resta de l’Estat) i el Full Diocesà (10.000 exemplars setmanals que es reparteixen a totes les poblacions del bisbat de Vic).

No oblidem tampoc la importància de l’edició dels llibres que amb les seves editorials i els punts de venda del mateix bisbat de Vic (llibreria diocesana, catedral, Seu de Manresa, monestir de Ripoll, etc.) poden actuar com a agents promotors del projecte.

Per últim, no oblidem els materials gràfics de grans dimensions que poden col·locar-se a llocs emblemàtics de la diòcesi, com lones a les esglésies perquè siguin vistos per tota la ciutadania i tots els turistes dels diversos municipis.