El Bisbat de Vic signa un conveni de col·laboració amb la Fundació Puig Porret

Aquest dijous 28 d’abril de 2016 a les 12h a la Sala Sínodes del Palau Episcopal (Carrer Santa Maria número 1 de Vic) se signarà el conveni de col•laboració entre el Bisbat de Vic i la Fundació Puig Porret en motiu del projecte Episcopus. El conveni serà signat pel Sr Bisbe, Mons Romà Casanova i la Presidenta del Patronat de la Fundació Puig-Porret, Ana Maria Carbonell. 

Aquest dijous 28 d’abril de 2016 a les 12h a la Sala Sínodes del Palau Episcopal (Carrer Santa Maria número 1 de Vic) se signarà el conveni de col•laboració entre el Bisbat de Vic i la Fundació Puig Porret en motiu del projecte Episcopus. El conveni serà signat pel Sr Bisbe, Mons Romà Casanova i la Presidenta del Patronat de la Fundació Puig-Porret, Ana Maria Carbonell. 

L’acte de signatura està obert a la premsa. 

Aquesta institució ha valorat el projecte Episcopus com a projecte que ha de portar un intens impacte en diferents àmbits, entre ells el cultural i el religiós, i que ha de servir per donar un valor afegit a la ciutat i servir-ne de dinamitzador, coincidint plenament amb els valors de la Fundació Puig-Porret. 

És així doncs, com s’ha procedit a subscriure un conveni de col•laboració per un import de 20.000 euros repartits en 2 anys (2016 i 2017) segons ha estat acordat en la Junta del Patronat de la Fundació de 16 de desembre de 2015. 

El Bisbat de Vic agraeix enormement l’ajuda atorgada i es compromet a crear una comissió de seguiment pel correcte funcionament d’aquest conveni.

Acte seguit es farà balanç dels projectes portats a terme i els nous que ja estan en marxa en el marc d’Episcopus.