El passat reviu en el present - Rutes temàtiques

Ruta del barroc al Moianès:

A la nova comarca del Moianès s’hi recullen de forma extraordinària un llegat històric i artístic del període barroc molt valuós per la seva qualitat i també per la seva abundància. Tenint en compte que arreu de Catalunya hi va haver una gran crema d’esglésies, és una reliquia el patrimoni barroc que existeix en aquesta zona.

Cal remarcar-ne la gran església parroquial de Santa Maria de Moià, capital de comarca i d’arxiprestat. Però no és menor la importància de Sant Fruitós de Castellterçol, ni els espectaculars retaules que omplen les esglésies de Santa Maria i Sant Joan d’Oló.

És voluntat del bisbat potenciar aquest territori i aquest art tan fonamental en la nostra història. Així, ens plantege un ambiciós pla d’actuacions que, situant Santa Maria de Moià com a epicentre d’aquest conjunt, voldria crear un espai expositiu nou en el cambril de Moià on es recollís la gran quantitat de patrimoni moble que es troba escampat en diferents dipòsits actualment no visitables, i que actués de centre irradiador cultural i turístic. Es preveu també la restauració del cambril barroc de Sant Fruitós de Castellterçol, i la restauració de retaules de Sant Joan i Santa Maria d'Oló.

Més enllà de la intervenció en els diferents equipaments, és essencial la redacció, planificació i execució d’una proposta turística de ruta barroca del Moianès, en col·laboració també amb altres centres de la diòcesi especialitzats en art barroc i amb administracions locals i supramunicipals per a donar suport a aquest projecte.

Castellterçol
-Restauració del cambril de Sant Fruitós
-Retorn de les pintures al seu lloc original
-Integració de la “Dansa de Castellterçol”

Moià
-Exposició permanent d’art barroc moble
-Espai d’interpretació del barroc al Moianès
-Restauració de l’església de Santa Maria

Sant Joan d’Oló
-Restauració dels retaules i mobiliari barroc
-Creació d’un cancell o sistema d’obertura controlada

Sant Quirze Safaja
-Exposició permanent d’orfebreria religiosa barroca
-Accés al campanar

Santa Maria d’Oló
-Restauració dels retaules i mobiliari barroc
-Recerca de béns mobles complementaris
-Instal·lació del retaule del Roser provinent de St Joan
-Creació d’un element divulgatiu interior

Santa Maria de l’Estany
-Reunió de les obres barroques del Museu del Monestir
-Adaptació d’una part de la rectoria per a turisme rural

 

Ruta del romànic de la Catalunya Vella:

La formació territorial del bisbat de Vic, després de la reconquesta de Guifre el Pelós, s’estengué en el que anomenem la «Catalunya Vella». Així, el bisbat ha conservat un llegat patrimonial d’època romànica amb un valor excepcional per la seva transcendència històrica i artística.

Aquest seguit d’elements romànics –format, entre altres, per part de la catedral de Sant Pere de Vic, Santa Maria de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Santa Maria de l’Estany, Santa Maria de Lluçà, Sant Pere de Camprodon, Santa Cecília de Molló, Sant Cristòfol de Beget, part de Santa Maria de la Seu de Manresa, multitud d’esglésies parroquials...– guarden dins seu l’essència del naixement de Catalunya. Si a aquest conjunt de «continents» hi sumem el «contingut» del Museu Episcopal de Vic, el gruix de patrimoni ja té categoria mundial.

Ens proposem d’unir aquest seguit d’equipaments – molts d’ells amb una rica vida pròpia– en un projecte comú que pugui sumar-se amb els altres àmbits turístics, com ara l’allotjament o la restauració, per tal de conformar una ruta turística de primer nivell en l’àmbit català, que pugui potenciar-se des de les institucions públiques i privades i que pugui afegir-se a altres iniciatives turístiques territorials.