Episcopus s'obre al turisme

Objectiu:

Acompanyar l’activitat esportiva i de lleure amb la història sempre és un bon tàndem. És així com es proposa dinamitzar turísticament els indrets Episcopus per tal d’arribar a la ciutadania en general i apropar els valors de l’Església a la vida habitual de la població. Se’n destaca:

Projectes:

Projecte de museització de la catedral de Vic

S’està desenvolupant un programa que pretén assentar les bases per a dinamitzar i revaloritzar la visita de la catedral de Vic, alhora que aprofitar i posar al dia totes les noves tendències en qualsevol dels àmbits que afecten a la catedral per a modernitzar un espai d’interès cultural per a la ciutat com és la catedral de Vic.

En aquest sentit estem parlant de l’elaboració de continguts i materials per a disposar de:

-Visites guiades d’alt contingut històric i cultural per a cada un dels públics
-Elaboració de recursos museogràfics permanents
-Catàlegs de materials que poden acompanyar i complementar la visita
-Plataforma per a activitats de difusió
-Obertura de recursos digitals com web, audiovisuals, etc.
-Difusió de l’època del romànic a la catedral
-Noves inversions que propiciïn l’eficiència energètica a la catedral i edificis adjacents del Bisbat (Palau Episcopal i Museu Episcopal de Vic)
-Conferències, simpòsiums i/o publicacions relacionades amb J. M. Sert i altres personatges relacionats amb la catedral de Vic

Dinamització de la visita de la Seu de Manresa
La dinamització de la visita de la Seu de Manresa, consagrada primigèniament pel bisbe Oliba, contempla l’elaboració de material audiovisual explicatiu de la visita, l’edició d’una àudio-guia, així com material pedagògic per a entendre l’actual edifici, la seva evolució al llarg dels segles, la implicació dels quatre bisbes commemorats i l’aportació de l’Església a la societat de cada època.

Foment i difusió del Camí Oliba
El Camí Oliba (Montserrat-Pirineus) és una ruta d’art romànic que uneix la comarca del Bages, d’Osona i del Ripollès utilitzant com a fil conductor el bisbe Oliba i permet d’entendre i descobrir l’aportació del bisbe a la societat de l’època: www.caminsoliba.cat.

Itineraris matinals en bicicleta
Es posa a l’abast de la ciutadania, a través de la plataforma Catalunya Sacra, un seguit d’itineraris guiats en bicicleta per a conèixer els espais relacionats de cada un dels bisbes commemorats.

Espai expositiu "Un poble de pobles" a Sant Pere de Camprodon
Amb l’objectiu d’obrir al públic en general de forma permanent Sant Pere de Camprodon, es pretén adequar un espai d’exposició divulgatiu del patrimoni cultural d’arrel religiosa del Ripollès. Aquesta exposició ha d’incloure elements com: pantalla per a la visualització d’un audiovisual, plafons explicatius i maquetes de l’interior d’una capella romànica amb elements característics de construcció i decoració. Aquesta exposició està pensada per a poder-se obrir i tancar (moble abatible) per tal de no interferir en l’activitat eclesiàstica quan s’hi hagi de celebrar.

Aquesta exposició ha d’explicar els orígens, la història i el valor patrimonial dels dos monuments que coronen el municipi de Camprodon, així com explicar les raons i les característiques de l’encarnació del cristianisme al Ripollès, i els testimonis materials que encara avui segueixen vius i oberts.