Restauració de la Seu de Manresa

Referències històriques

La Seu és el monument principal de la ciutat de Manresa, construida al cim de Puigcardener. És un monument clarament representatiu del gòtic català. En 1931 va ser declarat Monument històrico-artístic de caràcter nacional. L’estructura actual de l’edifici ve condicionada per la llarda durada de construcció de les obres, a l’aplicació de solucions i estils que vénen condicionats pels corrents arquitectònics de les diferents èpoques en què es desenvolupen. Cal dir, doncs, que l’estat actual del monument no respon en la seva totalitat a la idea inicial i/o original.

La Seu de Manresa és d’una única i àmplia nau sense creuer, amb absis poligonal i deambulatori al voltant del presbiteri. La nau està ampliada per capelles laterals, comunicades entre elles a través d’uns arcs amplis i alts, que donen la sensació d’estar en una solució d’església amb tres naus de diferent altura, cobertes amb voltes de creueria.

El campanar: Entre 1545 i 1592 es construeix sobre la part romànica del temple, al vessant nord, el campanar de la catedral, obra de Joan Font i Guerau Cantarell. És un dels elements més distintius de la silueta del monument i del perfil de la ciutat. El campanar té en la part superior diverses obertures i es culmina amb una balustrada. En el segle XVII s’hi incorporen les campanes i el rellotge.

El conjunt del campanar presenta un estat general de conservació dolent, destacant sobretot que les cornises i elements d’ornamentació es troben en un estat de conservació crític i representen un autèntic perill de caigudes i despreniments. Així mateix, aquests elements ornamentals, especialment les cornises, són els que protegeixen el campanar i les pedres que el conformen. Per tant, un mal estat d’aquestes posa en perill l’estat de tot el campanar; per això és necessària la restauració d’aquests elements.

Actuacions a fer:

La proposta d’intervenció té dues intencions: una la restauració i consolidació del monument per a la seva conservació, i l’altra obrir-lo al públic perquè es pugui visitar, ja que des del terrat del campanar es tenen unes vistes excel·lents de la ciutat de Manresa. En aquest sentit es pretenen tres objectius:

1r. Restauració i consolidació del campanar
2n. Restauració del retaule florentí de mitjans del segle XIV, únic al món i de grans dimensions i que escenifica moments de la vida de Jesucrist, centrar en el seu crucifix
3r. Obertura al públic per a generar un flux de visites del públic en general i crear un nou potencial turístic a la ciutat de Manresa

Per altra banda, s’ha reestablert un conveni entre Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Manresa i Bisbat de Vic amb una dotació anual de cada una de les parts de 75.000 euros per al seguiment de les obres de restauració generals de la Seu de Manresa. Un conveni al qual està pendent incorporar el Ministeri de Cultura de l’Estat Espanyol.

Pressupost:

L’actuació prevista per a la restauració del campanar i l’adequació de les visites ascendeix a un valor total de 853.194,24 euros. Es preveu finançar-la a través de l’1,5% cultural que convoca a través de subvenció el Ministeri de Foment de l’Estat Espanyol.