Programa "Obrim les portes" dins la xarxa de petites esglésies

El patrimoni cultural d’arrel religiosa de la comarca del Ripollès és cabdal a l’hora d’entendre i conèixer la formació històrica i monumental de Catalunya. A redós dels grans monestirs –Santa Maria de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pere de Camprodon- s’articulà una xarxa de parròquies que des de l’època de Guifre el Pelós consolidaren una població creixent que ha arribat als nostres dies.

Amb la voluntat de fer conèixer aquest patrimoni cultural i els seus valors espirituals, històrics i artístics, es vol articular un projecte de dinamització d’algunes esglésies del Ripollès aprofitant la potència i la gestió que ja tenen els grans monestirs. Aquest projecte compta amb el suport tècnic de la Diputació de Girona.

Una primera fase d’aquesta intervenció preveu l’obertura sistematitzada d’aquests espais, tant per al culte religiós –actualment ja garantit– com sobretot per a poder oferir al públic interessat la visita a aquest patrimoni tan important a nivell artístic i històric. En aquesta primera actuació també està prevista l'adequació i remodelació d'algun dels espais que estan en mal estat, gràcies al suport de la Diputació de Girona.

Una segona fase d’aquesta intervenció consistiria en la creació i instal·lació d’elements comunicatius que ajudessin a explicar al visitant quins són els valors i els significats dels edificis que visiten. Haurien de ser uns materials amb suports diversos i en diferents idiomes. També caldria intervenir en els temples per tal de crear elements físics que permetessin la contemplació de l’interior de l’edifici garantint alhora la seguretat dels béns mobles que s’hi custodien.

Una tercera fase hauria de crear i executar un sistema d’interrelació entre els edificis per tal que actuessin de manera conjunta com a element turístic. Aquest sistema hauria de partir dels dos grans monestirs –Ripoll i Sant Joan– que ja compten amb una recepció activa.

Objectius

Des del bisbat es preveu aquesta acció com una bona oportunitat per a revitalitzar els pobles petits. Aquesta acció persegueix els següents objectius:
1r) Obertura de nous espais de culte però assegurant-ne la màxima seguretat.
2n) Valor afegit per a les parròquies.
3r) Revitalització dels petits pobles amb un gran patrimoni cultural, religiós i arquitectònic. Es poden habilitar plafons explicatius en certes esglésies per tal d’explicar al visitant els elements històrics que conformen l’edifici.
4t) Donar a conèixer a través d’una ruta guiada la història i el llegat arquitectònic que envolta cada un dels espais.
5e) La interconnectivitat de les diferents esglésies perquè actuïn de forma conjunta com a element turístic.
6e) El potencial turístic religiós a baix cost i sempre preservant la seva essència.

Actuacions

Actuacions que es portaran a terme (2017)

Sant Feliu d’Estiula: Arranjament de la coberta i reforços estructurals de l’església de Sant Feliu d’Estiula

Sant Joan de les Abadesses: Restauració dels esgrafiats de la façana interior de la capella dels Dolors

Santa Llúcia de Ciuret (Vidrà): Arranjament dels revestiments interiors de l’església de Santa Maria de Ciuret

Santa Maria de Camprodon: Intervencions urgents a l’església de Santa Maria de Camprodon

Santa Maria de les Lloses: Restauració del campanar de l’Església parroquial de Santa Maria de les Lloses

A aquestes actuacions s’hi ha de sumar una proposta turística clara per a habilitar sempre dos plafons a l’entrada de cada església: un per a informació d’interès general i un segon per a informació concreta de l’espai.

A aquesta xarxa també s’hi han de sumar les següents petites esglésies:

-A la zona de la Vall de Camprodon: Sant Pau de Segúries, Santa Maria de Camprodon, Sant Esteve de Llanars, Sant Martí de Vilallonga, Mare de Déu de la Roca, Santa Llúcia de l’Abella, Sant Miquel de Setcases i Santa Cecília de Molló.

-A la zona de Ripoll: Sant Miquel de Cavallera, Sant Pau de Segúries, Sant Pere de Montgrony, Sant Pere de Gombrèn, Sant Cristòfor de Campdevànol i Sant Feliu d’Estiula.