Nou orgue per a la Catedral de Vic

Antecedents:

Fou encomanat pel bisbe Veyán i Mola, una vegada hagué reconstruït la catedral. Va ser escripturat el 1796 amb Joan Pere Cavaillé, orguener que va dur a terme la seva construcció juntament amb el seu fill Domènech, i visurat per primer cop el 1807. A iniciativa pròpia, el pare Cavaillé va afegir dotze jocs a més dels quaranta-tres pressupostats al contracte, circumstància que motivà reclamacions que resolgué el 1815 Martí Cavaillé i Fabri, germà consanguini de Domènec. Aquest orgue fou destruït l’any 1936.

L'orgue OESA de 1948:

En la reconstrucció de la Catedral, després de la Guerra Civil, es proveí el temple d’un nou orgue.

Aquest és un instrument típic de la producció d’OESA, una empresa que va néixer i morir amb el franquisme, va construir més de 400 instruments, amb un estil de fabricació industrial i amb materials de baixa qualitat.

L’orgue disposa d’uns 20 registres, uns 1.100 tubs distribuïts en dos teclats manuals de 56 notes C-g’’’ i un pedal de 30 notes C-f’. La transmissió és elèctrica, amb materials de producció pròpia, la instal·lació ha quedat obsoleta.

L’arquitectura i distribució d’aquest orgue és caòtica, sent complicat l’accés als tubs i elements per una correcte afinació i manteniment.

Els mecanismes tenen retard i la qualitat del vent és precària, degut als salmers de sistema UNIT, es a dir, amb un actuador per tub.

L’estat actual de l’orgue és més que lamentable i redueix la seva utilització, a precari, a actes puntuals.

Proposta:

Cal un nou instrument, a l’alçada d’aquest temple, un orgue amb què els organistes es puguin expressar amb comoditat tant per a l’acompanyament litúrgic com per interpretar el repertori organístic, sigui a les celebracions o als concerts.

Actualment tenim diferents propostes d'organistes tant per a la seva restauració com per a la construcció d'un nou orgue.

Pressupost:

En el cas de decidir la construcció d'un nou orgue, el període de construcció és de 22 mesos. El pressupost per a la construcció d'un orgue oscil·la entorn uns 520.000€.

Finançament:

Tal com es va fer al Monestir de Montserrat, es proposa fer una campanya d’apadriment per a cada tub de l’orgue. Això dona al projecte una base popular. La campanya aniria dirigida a particulars, comerços, empreses, entitats i administracions.