Implicació del clergat

Jornada sacerdotal de tot el clergat de Catalunya:

L’any 2016, coincidint amb el centenari de la mort del bisbe Josep Torras i Bages (7 de febrer del 2016), és prevista la celebració d’una jornada sacerdotal de tot el clergat de Catalunya a la catedral de Sant Pere de Vic.
Hi ha confirmada la presència del Cardenal Beniamino Stella, prefecte per la Congregació del Clergat. Es farà una primera presentació d’Episcopus i Torras i Bages, es passarà un vídeo presentació de la vida del prelat, conferència a càrrec del cardenal, missa amb la presència del Cardenal, 12 bisbes i 400 i 500 mossens i finalment un dinar.

Aquest any del centenari del bisbe Torras i Bages ha de permetre entendre la seva aportació que es pot resumir en els següents punts:
-La inserció de l’Església en la realitat catalana.
-La constatació de les arrels cristianes de Catalunya.
-Art i fe: com l’Església es fa present en la societat a través de l’art, a finals del s. XIX i principis del XX (discurs de Pau VI i els artistes, com féu Juli II).
-El contingut de les pastorals del bisbe Torras.

Destinatari:

Clergat de les deu diòcesis de Catalunya.

Data i lloc:

11 d’abril de 2016 a la ciutat de Vic