Difusió de la personalitat i l'acció

Cada un dels quatre personatges destaca per uns trets diferents que, alhora, es complementen: Cinidi ens remet als primer orígens; Oliba, a la seva gran aportació a la construcció i reforma de la seva època; Veyan i Mola, a les aportacions il·lustrades, la creació de l’Arxiu i la Biblioteca Episcopals, espai de diàleg, i Torras i Bages, a la seva aportació des d’un magisteri agut i profund, atent als esdeveniments del seu temps. Una combinació rica i diversa que permet una difusió biogràfica i d’acció des de múltiples perspectives.

Audiovisuals sobre el Bisbat i Episcopus:

S’elaborarà un audiovisual de presentació i difusió de la diòcesi de Vic i la seva història, així com també s’elaborarà un audiovisual específic d’Episcopus on hi inclourem petits fragments biogràfics de l’obra de cada un dels bisbes que sigui d’una durada curta però suficient per a explicar la seva biografia i el seu llegat com a bisbe. Se’n farà la difusió pertinent a través dels canals disponibles. Es preveu la possibilitat d’obrir aquest projecte a la col·laboració amb el món universitari per a la seva preparació i realització, com també amb Televisió de Catalunya per a realitzar documentals i/o altres formats del seu interès per a la difusió arreu de Catalunya.

Edició de llibres i altres materials divulgatius:

- Edició d’un llibre de la història del bisbat de Vic des dels seus inicis fins a l’actualitat. Aquest llibre ha de ser sòlidament científic i ha de compondre’s del recull de diferents autors que tinguin un ple coneixement de cada una de les èpoques que engloba el bisbat de Vic en tota la seva història. Un recorregut religiós, però alhora històric, arquitectònic, cultural i social, per les èpoques que han transcorregut des del seu naixement. Rigorós llibre que actuï com a marc de referència d’historiadors i religiosos.

El llibre s’estructura així: Introducció, Inicis i alta edat mitjana, Segles XIII – XV, Època moderna, Segles XIX – XX, Acció caritativa, Figures destacades, Ordes religiosos, Epíleg, Bibliografia. El llibre serà editat en català, contindrà un recull d’escrits científics i alhora d’imatges i manuscrits i altres elements històrics rellevants de la diòcesi que són relíquies que fins ara mai no s’havien posat a la llum.

Documents i altres elements que actualment estan preservats a l’Arxiu Episcopal i que amb motiu d’aquest llibre seran fotografiats perquè puguin tenir difusió.

- Llibre sobre l’Episcopologi de Vic que actualitzi les dades del de Montcada (del segle XVII). Investigació, feta pel Dr. Ramon Ordeig, de les fitxes publicades en el Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya i acompanyat de les fotografies dels retrats dels bisbes actualment exposats a la Sala de Sínodes.

- Edició d’un llibre que reculli les deu peces principals d’Oliba, adaptant-ne la redacció a un llenguatge més modern.

- Edició d’un llibre "Torras i Bages. Home de l'eternitat 1846-1916". Aquest llibre pretén ser una modesta contribució a la recuperació i posada en valor del bisbe de Vic, en el centenari del seu traspàs, i alhora un homenatge a aquest insigne pastor que fecundà amb la seva magna obra el pensament del seu temps, deixant una profunda empremta per a les generacions futures. En aquest llibre s’il·lustren alguns dels aspectes de la figura del prelat que permeten al lector contemporani conèixer la vida, copsar la riquesa del pensament torrasià i el compromís per proporcionar una resposta cristiana als grans reptes del seu temps.

- Paral·lelament, ja s'han reeditat tres cartes pastorals que va redactar Torras i Bages amb un format actualitzat. Aquestes pastorals son: «Símbol de la Llum» (Manresa), «Santíssim Misteri» (Sant Joan de les Abadesses) i «Noces de Sang» (Igualada).

- Llibre i guia didàctica de la catedral de Sant Pere de Vic i de Santa Maria d’Igualada. Aquests materials es conceptualitzen a través de la col·laboració de diferents autors especialitzats en cada temàtica i un coordinador general de tota l’edició. Llibres que han d’anar en consonància amb el ja editat a Sant Joan de les Abadesses. Es compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

LLIBRE: Introducció, Etapes del monument en cada un dels segles, Patrimoni Artístic, Les restauracions realitzades, Apèndix documental i Bibliografia.

GUIA DIDÀCTICA: Pròleg, Itinerari de la visita, El monument, Vincle amb el municipi-ciutat, Quadre cronològic.

Maleta pedagògica per a les escoles:

Per a cada un dels bisbes commemorats, es confeccionen un seguit de recursos pedagògics, en forma de maleta pedagògica, que inclouen materials en paper i audiovisuals, "jocs" per internet, etc. I tot d'activitats per a fer abans, durant i després de la visita.

Aquesta acció es desenvolupa conjuntament amb els Centres de Recursos del Departament d’Educació de la Generalitat corresponents a les comarques de l’àmbit diocesà (Osona, Bages i Ripollès) i ha tingut molt bona rebuda per part de les escoles i alumnes que hi han participat.

Fullets biogràfics:

Per a cada una d’aquestes conferències i qualsevol dels actes que se’n derivin es confeccionaran fullets (quatre en total) que explicaran de manera resumida la vida de cada un dels bisbes i també tots els actes que es duran a terme. Aquests fullets serviran per a tots els actes que emmarquin Episcopus i es confeccionaran de manera que, junts, dibuixin la figura d’Episcopus i assenyalin la unitat dels quatre bisbes.

Aquesta documentació estarà disponible també a la web del projecte i se’n farà difusió a través de les xarxes socials i altres canals a l’abast.

Tanmateix s’editarà material gràfic de cada un dels bisbes com roll-ups, pancartes o els sistemes que es considerin més adients en cada tipus d’accions que se’n derivin on s’hi plasmaran missatges i escenes rellevants del bisbe commemorat. Han d’actuar com a eina d’apropament a la ciutadania i de reconeixement del projecte arreu on vagi.

Visites guiades a la Catedral:

Per a cada un dels bisbes commemorats s’ha desenvolupat un seguit de visites guiades a la catedral de Vic per tal de posar en valor el discurs turístic, cultural i religiós pertinent. En aquest sentit s’organitzen diferents propostes guiades que es posen a l’abast de cara al ciutadà els dissabtes durant quatre mesos de l’any.

Monedes i segells amb la marca Episcopus:

Amb motiu de l’efemèride dels quatre bisbes, el Gremi de Filatèlia i Numismàtica va elaborar uns prototips de les monedes i els segells Commemoracions Catalunya 2016 amb el suport del Govern, entre els quals hi ha els específics d’Episcopus.

Escultura de terra cuita de Torras i Bages:

L’artista Francesc Fajula ha elaborat una escultura del bisbe Torras i Bages d’una alçada aproximada de 2 metres i feta amb terra cuita. Una escultura que s’ubica als jardins de la plaça Torras i Bages del municipi de Sant Joan de les Abadesses i que ha de permetre commemorar la gran tasca que va fer aquest bisbe no solament en aquest poble del Ripollès sinó en tot el territori de la diòcesi de Vic.

S’ha aprofitat també l’ocasió per a reeditar la pastoral que l’any 1900 el bisbe Torras i Bages dirigí al clergat i als fidels de Sant Joan de les Abadesses.

Pilarin Bayés pren forma a Torras i Bages:

S’han utilitzat els dibuixos de la Pilarín Bayés en el seu llibre dedicat a Torras i Bages per a la promoció del prelat i la reedició del llibre per a un públic familiar. Una història que narra amb un llenguatge planer el que va ser la vida i obra del bisbe i que va acompanyada dels dibuixos característics de l’artista. Se’n pretén fer una reedició per així tenir-los disponibles a les principals llibreries i centres de la diòcesi.

Dignificació de la tomba de Torras i Bages:

En motiu del bicentenari de la seva mort, s’ha dignificat l’espai on resta la seva tomba per tal que sigui un espai adhient al culte. S’ha millorat la il·luminació, així com la zona per a l’adoració i la pregària.