Episcopus: l'actualitat d'un gran llegat

Durant els pròxims 4 anys, des de desembre de 2015 fins al març de 2018, se succeiran quatre dates molt importants pel Bisbat de Vic, totes elles relacionades amb grans figures de la cultura i la història de Catalunya, amb una significativa aportació tant per a la comunitat cristiana com per la història del nostre país:

  • 1.500 anys de la notícia del bisbe Cinidi, primer bisbe conegut de la diòcesi
  • 1.000 anys de l’inici de l’episcopat del bisbe Oliba
  • 200 anys de la mort del bisbe Veyán Mola
  • 100 anys de la mort del bisbe Torras i Bages

En ocasió d’aquestes quatre efemèrides el bisbat de Vic està portant a terme un ambiciós projecte, que ha rebut el nom ben suggeridor d’Episcopus, el qual pretén provocar un intens impacte cultural, social, religiós, patrimonial, teològic i històric a la nostra societat. Un projecte global i potent en tots els àmbits que serà possible seguint l’estela d’acció que van protagonitzar els quatre bisbes.

En motiu d’Episcopus es portarà a terme un ampli calendari d’actuacions en tots els àmbits i territoris.

 

Durant els pròxims quatre anys, des de desembre del 2015 fi ns al març del 2018, se succeiran quatre dates molt importants per al bisbat de Vic, totes elles relacionades amb grans fi gures de la cultura i la història de Catalunya, amb una assenyalada aportació tant per a la comunitat cristiana com per a la història del país:

  • 200 anys de la mort del bisbe Veyán i Mola. El 30 de desembre de 1815 va morir el bisbe Francesc de Veyan i Mola, home il·lustrat i preocupat per la formació de la població, que va dur a terme la construcció de l’actual catedral i la va dedicar, després de refer els claustres i el palau episcopal; al segon pis hi va situar l’actual biblioteca episcopal, que ell va crear.
  • 100 anys de la mort del bisbe Torras i Bages. El 7 de febrer de 1916 va morir el bisbe Josep Torras i Bages, conegut sobretot pel seu magisteri –exercit principalment a través de les seves cartes pastorals— com a «Patriarca espiritual de Catalunya». Icona cultural, impulsor de la cultura catalana i cristiana, creador de molts auxilis per a la devoció popular, actualment està obert el seu procés de beatificació.
  • 1.500 anys de la notícia de Cinidi, primer bisbe conegut de la diòcesi. Es tracta de la primera referència històrica que ha arribat d’un bisbe d’Ausona. Aquest bisbe de la seu d’Ausona es deia Cinidi i va intervenir en el Concili Provincial de Tarragona i va signar les actes. 
  • 1.000 anys de l’inici de l’episcopat del bisbe Oliba. A finals de l’any 1017 va ser escollit bisbe Oliba, abat de Ripoll i de Cuixà, antic comte de Cerdanya; el març del 1018 va ser ordenat bisbe i va iniciar el seu ministeri episcopal. Va configurar la diòcesi, és a dir, l’àrea territorial del bisbat, pràcticament tal com avui la coneixem. La història el recorda com a promotor de la Pau i Treva i de l’estil romànic.

En ocasió d’aquestes efemèrides el bisbat de Vic vol organitzar i impulsar un seguit d’accions que commemorin aquelles dates tan importants i alhora siguin un homenatge a aquestes grans figures de la nostra història. Les aportacions que en el seu temps van realitzar, cadascun amb la seva peculiaritat i caràcter, tenen una lectura ben actual i aporten eines a les necessitats de la nostra societat d’avui, en un moment tan transcendental, ple de canvis i anunci de noves etapes.

Perquè els seus actes no quedin en un simple record, volem que el seu llegat actuï com a estímul per a mirar endavant de manera que els seus missatges siguin útils per a la societat en la qual estem immersos, una societat plena de nous reptes i amb una mentalitat molt diferent. 

Aquest gran projecte, que presentem en aquesta memòria, ha estat batejat amb un nom ben suggerent: EPISCOPUS.

Episcopus pretén provocar un intens impacte cultural, social, religiós, patrimonial, teològic i històric durant els anys 2015-2018. Un projecte global i potent en tots els àmbits que serà possible seguint el deixant de l’acció que van protagonitzar aquests quatre bisbes.

Les ambicions d’Episcopus són immenses i la implicació dels diferents agents són clau perquè el projecte acompleixi els seus objectius. L’obra dels quatre prelats que commemorem actua com a motor per a dur a terme avui aquests valors, accions i bones pràctiques que segueixen essent pilars fonamentals dins la nostra societat, la qual, més moderna i avançada, no ha de deixar enrere ni els seus orígens ni els seus valors.